Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved 

Tilbud til alle grundskoler

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i Næstved kommune Vi arbejder på skolens præmisser og bestræber os på at opnå en nærværende og deltagerengagerende formidling.

Alle skoletjenestens materialer og undervisningsforløb er gratis for skolerne i Næstved Kommune og tager altid udgangspunkt i, at kristendomskundskab er et kundskabsformidlende fag, ligesom alle projekter tager udgangspunkt i Fælles Mål.

De folkekirkelige skoletjenester blev evalueret i 2016.

Skoletjenestens projekter udspringer af kristendomsfaglige temaer. Vægten i projekterne kan ligge på det livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske. Projekterne åbner op for tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige (kultur)institutioner fx Næstved Museum, Rønnebæksholm.

En vigtig del i læringsforløbene er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde.

Eleverne kommer ud af skolens vante rammer, og den læring projektet præsenterer sættes i relation til de rum eleverne befinder sig i. Skoletjenesten afprøver forskellige didaktisk tilgang ud fra teorier om de mange intelligenser og forskellige læringsstile.

Skoletjenesten er med i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, der arbejder for vidensformidling om kirke og kristendom for skolebørn uanset deres religiøse tilhørsforhold.

De folkekirkelige skoletjenester blev evalueret i 2016.

Igennem to år har lektorer fra Professionhøjskolen Metropol fulgt de folkekirkelige skoletjenester og evalueret undervisningsindhold og elever og læreres udbytte af projekterne. Det er kort og godt en undersøgelse af samarbejdet mellem Folkeskolen og Folkekirken med særlig henblik på en vurdering af de folkekirkelige skoletjenesters anvendelse og betydning. Rapporten findes her

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved, Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø