KLASSIKERE, DER STADIG KAN FÅS I BEGRÆNSET OMFANG

Klassikerne kan bestilles, så længe lager haves og leveres ved første udkørsel efter bestilling.

FORMET AF LER (1. - 3. KL.)

Gør dine elever fortrolige med de to skabelsesberetninger fra Det Gamle Testamente på en kreativ og skabende måde. Eleverne skal arbejde med ligheder og forskelle i de to bibelske fortællinger med kig ud til andre religioners skabelsesmyter.

Ved hjælp af en lille film bliver eleverne præsenteret for lerets historie. Her hører de om, hvordan det har spillet en vigtig rolle i flere religioners skabelsesmyter, samt hvilken betydning leret har haft og fortsat har for menneskers liv.

Undervejs i arbejdet med fortællingerne skal eleverne selv skabe væsener af ler og afprøve forskellige metoder og teknikker, som fremkalder personlighed og karakter. Elevernes væsener bruges som brikker i det afsluttende, evaluerende spil.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Hjemmeside med film, kopiark og indtalte myter

PRINSEN AF EGYPTEN (1. - 3. KL.)

Den kristne påske falder tidsmæssigt sammen med den jødiske påske, som hedder pesach. Umiddelbart ser det ud, som om pesach og påske har forskelligt indhold, men i virkeligheden er de tæt forbundne.

Med udgangspunkt i filmen Prinsen af Egypten arbejder eleverne i dette projekt med den jødiske og den kristne påske. Hvorfor er påsken så vigtig og central i begge religioner? Hvad handler påsken om? Hvad betyder pesach? Hvorfor og hvordan fejrer henholdsvis kristne og jøder påske? Hvordan er de to højtider forbundet?

Omdrejningspunktet er de bibelske fortællinger, der knytter sig til højtiderne og måltidet, som spiller en stor rolle i begge religioners påskefejring. Projektet lægger derfor også op til, at klassen forbereder og spiser et måltid sammen. Skoletjenesten tilbyder, at der kan afhentes måltidskasser og børneopskrifter og inspiration til spørgsmål, der kan være med til at skabe en forståelse for måltidets betydning.

Tilmeldte lærere modtager

Undervisningsvejledning med baggrundsstof og elevopgaver

Eksemplar af filmen Prinsen af Egypten

EN DAG I KLOSTER (1. - 3. KL)

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder Frans af Assisi, der arbejder målrettet på at hjælpe de fattige og reformere middelalderens kirke.  

Eleverne vil i projektet arbejde med middelalderkirkens klosterbevægelse og klosterbevægelsen i dag, de kristne grundbegreber tro, tvivl, barmhjertighed og næsten samt en række fortællinger fra Det Nye Testamente.

Eleverne får indblik desuden i, hvordan det er at være munk i dag. I en række små film møder de den danske franciskanermunk Broder Theodor, som bor i det store franciskanerkloster i Assisi i Italien. Broder Theodor fortæller bl.a. om, hvordan han lever som munk i en moderne verden, og hvorfor han har valgt at blive munk.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsmateriale og forslag til undervisningsplan

Adgang til hjemmeside med bl.a. små film med Broder Theodor

Elevhæfte til alle elever med tegneserie om Frans af Assisi 

PÅ VEJ (7. - 9. KL.)

Siden tidernes morgen har mennesker trampet stier og anlagt veje for at nå fra et sted til et andet. At være på vej fra et sted til et andet er en almen grunderfaring i menneskets liv.

Udover at være noget konkret er vejen en alment brugt metafor for udvikling og proces i sproget såvel som i kunsten.

Eleverne skal derfor i projektet arbejde med, hvad en metafor er, og på hvilken måde vej-metaforen benyttes i hverdagen. 

I flere religioner benyttes vejen som en metafor for det enkelte menneskes retning og mål udmøntet i et en bestemt adfærd. Eleverne skal derfor arbejde med vejen som metafor i hhv. kristendom, islam og buddhisme, og hvordan metaforen omsættes i konkret religiøs praksis.

Til projektet er knyttet et walk-in-kirkebesøg, hvor en selve gåtur til den lokale kirke benyttes som et refleksionsrum, der kan gøre eleverne opmærksomme på de forskellige måder, man kan være på vej – fysisk såvel som mentalt. 

I materialet er der eksempler på prøvespørgsmål til kristendomskundskab.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Eksempler på prøvespørgsmål

Adgang til hjemmeside


Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4, kld.| 4171 Glumsø