MELLEMTRIN

HVÆLVINGENS HEMMELIGHEDER (4.-6. kl.)
 

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: September - oktober
OMFANG: 6 - 15 lektioner
LEVERING: Uge 32

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og giv dem et overblik over sammenhængen mellem centrale fortællinger i Bibelen.

Eleverne lukkes ind i Bibelens univers ved hjælp af en kort nyproduceret film, hvor kalkmalerierne gennem animation bliver gjort levende og forståelige. Tilmeldte klasser vil blive inviteret til at se filmen i en oppustelig kuppel i en kirke nær jer. I kuplen får eleverne oplevelsen af at ligge under de hemmelighedsfulde hvælvinger. Efter den helt særlige filmoplevelse vil der være aktiviteter knyttet til filmens indhold.

Med undervisningsmaterialet får læreren hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Eleverne introduceres overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Derudover er der forslag til en række valgfrie fordybelsesområder.

I hvert fordybelsesområde vil eleverne arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelske fortællinger og få nøgler til at ”åbne” kalkmaleriernes hemmeligheder. Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortælling.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning

Adgang til hjemmeside

Foldebibel til hver elev

Tilbud om besøg i kalkmaleri-kuppel
 

STALD, STUE OG STAMVÆRTSHUS (5.-7. kl.)
 

FAG: Kristendomskundskab og dansk
PERIODE: November - december
OMFANG: 6-8 lektioner
LEVERING: Uge 47

Illustration: Zarah Juul, 2023

For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, veldækkede borde og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald, og for hovedpersonen i den nyskrevne novelle Kolde fødder skal den fejres på det lokale værtshus.

Fælles for både den bibelske fortælling og pigen i novellen er, at julen fejres på kanten af samfundet, og at den måde at fejre jul på næppe vil finde vej til ugebladenes glittede glansbilledreportager. Og netop gabet mellem fortællingen om den perfekte jul og den alt andet end perfekte jul, som mange mennesker hvert år oplever, er omdrejningspunktet i dette projekt.

Med afsæt i novellen Kolde fødder og de bibelske tekster om Jesus’ fødsel skal eleverne arbejde tværfagligt med, Hvordan man i mødet med andre på godt og på ondt kan få et nyt blik på sig selv, og hvordan familie både kan være noget man fødes ind i og noget man vælger.

Forløbet afrundes med et kreativt produkt, hvor eleverne giver deres eget bud på en nutidig julekrybbe.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan

Nyskrevet novelle af forfatter Mette Vedsø

HÅB DER HØRES (3. - 5. kl.)
 

FAG: Kristendomskundskab og musik
PERIODE: December-februar
OMFANG: 6-10 lektioner
LEVERING: Uge 48

Vi synger sammen, når vi er glade – men også når vi er bange. Hvorfor synger vi os gennem krisetider? Hvordan kan salmer og sange give håb?

Dette års salmesangsprojekt sætter fokus på håb. Et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden, for liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider, har vi brug for håb.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider af håbet:

• Morgenstund har guld i mund
• Se, nu stiger solen af havets skød
• Tunge, mørke natteskyer
• Du spør mig om håbet
• Hold håbet op

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra projektets hjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden modtager klasserne en plakat med motiv af graffitikunstneren Banksy.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan

Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik

Årets salmeplakat af Banksy

Tilbud om lærerkursus i Christiansborg Slotskirke tirsdag den 21. november 2023. Se nærmere her

 

MAN KAN DA IKKE GÅ PÅ VANDET (5.-6. kl.)

FAG: Kristendomskundskab og dansk
PERIODE: Januar - marts
OMFANG: 12 lektioner 
LEVERING: Uge 48

Var bundgarnspælene i Palæstina ekstra høje? Havde evangelieforfatterne en livlig fantasi? Eller kan man med den rette dosis tro gå på vandet?

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Eleverne skal i projektet arbejde med metaforen som en særlig kategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens.

De forskellige perspektiver intro­duceres i den nyproducerede tegnefilm Oskars briller, hvor en dreng læser den bibelske tekst om vandringen på søen med tre forskellige bril­ler. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger, om der så træder forskellige pointer frem i teksterne.

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Ved hjælp af forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen vej. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der altid er flere mulige per­spektiver på tilværelsen.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger

Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler

Adgang til hjemmeside med bl.a. film og videoforedrag

 

PÅSKEN GENNEM TRE KUNSTARTER (4.-6. kl.)

FAG: Kristendomskundskab, musik, billedkunst og dansk
PERIODE: Februar - marts
OMFANG: 4 - 9 lektioner 
LEVERING: Uge 2

Påsken er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder. I dette projekt er fokus pa? følgende tre kunstarter: billedkunst, litteratur og musik. Eleverne møder den bibelske pa?skefortælling gennem en nyproduceret animationfilm med billeder af den italienske maler Giotto. Organist Mads Høck har komponeret sma? improvisationer, som fortolker billederne.

Eleverne skal arbejde med kunstneriske udtryk i billedkunsten, hvor de udover Giotto møder værker af teatergruppen Hotel Pro Forma og billedkunstnerne Edvard Munch og Arne Haugen Sørensen.
Derefter skal eleverne undersøge litterære udlægninger af påsken og erfare, hvad forskellen er pa? en bibelsk oversættelse og en bibelsk genfortælling. De bliver præsenteret for C. S. Lewis’ Narnia-fortælling Løven, heksen og garderobeskabet med klare allegoriske referencer til pa?skefortællingen.
I musik arbejder eleverne med orgelimprovisationerne med fokus på, hvordan musik kan understøtte handling og følelser i en fortælling.

Forløbet er flerfagligt – musik, billedkunst, dansk og kristendomskundskab – men I vælger selv, hvor mange fag der skal indgå i jeres udgave af forløbet.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan

Klassesæt af elevhæfter

Adgang til projektets hjemmeside med film, musik mm.

 


Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4, kld. | 4171 Glumsø