UDSKOLING

HVAD TID? (7.-9. kl.)
 

FAG: Kristendomskundskab,dansk, historie, fysik, biologi og samfundsfag
PERIODE: September - oktober
OMFANG: 6 - 16 lektioner
LEVERING: Uge 32

Kan man leve i fortiden? Hvad er nuet? Og styrer du tiden, eller styrer tiden dig? Med afsæt i spørgsmålet ”Hvad er tid?” skal eleverne i en række forskellige faglige værksteder undersøge, hvordan hvert fag kan bidrage til en samlet forståelse af begrebet tid. Hvert værksted varer to lektioner.

I kristendom skal eleverne undersøge, hvordan de kristne højtiders placering og den muslimske ramadan hænger sammen med sol- og måneår, ligesom de skal arbejde med lineær, cirkulær og rituel tidsopfattelse i kristendom, islam, jødedom og hinduisme. I dansk arbejder eleverne med litterære og sproglige udtryk for tid, i historie med tidsmålingens historie og lokal og universel tid, i samfundsfag med forholdet mellem tid, magt og penge, i biologi med indre ure for a- og b-mennesker, og i fysik med forholdet mellem tid og bevægelse og tiden som relativ.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Elevhæfter 

Materialer til værksteder

Adgang til hjemmeside

Prøveoplæg til faget kristendomskundskab

Tilbud om lærerkursus. Se nærmere her

 

 

 

 

ESCAPE X-MAS (8.- 9. kl.) - pt fyldt op. Tilmelding til venteliste.
 

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: November - december
OMFANG: 4 - 5 lektioner
LEVERING: Uge 44

Illustration: Zarah Juul, 2023

Via et escape room i kirken sendes eleverne 2023 år tilbage i tiden for at redde et nyfødt barn, som både tre vise mænd og kong Herodes’ egne ypperstepræster påstår er en ny konge og verdens frelser. Herodes føler sig truet, og soldater er allerede sendt ud for at finde og dræbe den nyfødte. De tre vise mænd forsøger forgæves at advare Josef og få ham til at flygte med sin lille familie, men Josef tvivler. Han synes allerede, han har gjort sin del, da han førte sin forlovede, der var gravid med en andens barn, den lange vej fra Nazareth til Betlehem.

Vil det på blot 45 minutter lykkes eleverne at finde det, der kan overbevise Josef om at flygte, før det er sent? Kan eleverne løse opgaverne og komme på sporet af, hvem den nyfødte Jesus egentlig er?

Eleverne skal i deres forsøg på at redde barnet søge i gamle bøger, løse gåder og finde talkombinationer, som går igennem de gammeltestamentlige profetier og fortællinger om hhv. Adam, Abraham, Moses og kong David.

Efterfølgende arbejder eleverne med de bibelske tekster, de fandt i escape room’et og kontrafaktisk med, hvad der ville være sket, hvis Jesus var blevet slået ihjel som spæd. I den forbindelse introduceres eleverne til Bibelen som The Great Code, der er en forståelsesnøgle til meget litteratur, film og billedkunst.

Vigtigt!
Projektet kan ikke gennemføres uden escape room’et, som gennemføres i uge 46.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning

Breve fra de hellige tre konger

Adgang til hjemmeside

Escape room-oplevelse for klassen

OBS! Begrænset antal pladser

HVOR ER OPLADEREN (7. - 9. kl.)
 

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Januar-februar
OMFANG: 7 lektioner
LEVERING: Uge 48

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til verden omkring dig?

Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at "skolens virke skal være præget af åndsfrihed".

I projektet skal eleverne arbejde med ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem stedets historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditioner. De skal også arbejde med ånd som kraft – gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjertestarter.
Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op.

Eleverne afslutter projektet ved at arbejde med forbindelsen mellem sang og ånd – med udgangspunkt i Shaka Loveless’ sang Hvad er det bånd? som er komponeret specielt til dette projekt på baggrund af unge menneskers ord om ånd som en nutidig kommentar og efterklang til Grundtvigs tanker om ånd.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning

Prøveoplæg til kristendom

Adgang til hjemmeside

 

KOM FRIT FREM (8.-9. kl.)

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Februar - marts
OMFANG: 4 - 10 lektioner 
LEVERING: Uge 2

Hvis du skulle skrive en liste med de kvinder, du kan komme i tanke om fra Bibelen og kristendommens historie. Og én liste med de mænd, du kan komme i tanke om. Hvilken liste ville så være længst? Sandsynligvis den med mændene.

Et sådant billede kendetegner ikke kun bibelhistorien. Også den generelle historieskrivning er længe blevet fortalt af mænd for mænd. Men tiden viser tegn på nybrud i alt fra musik, politik, kunst, medier, erhvervsliv og historie.

Dette projekt går videre ad den sti og zoomer ind på Bibelens kvinder og deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie. Ny forskning tyder nemlig på, at kvinderne har spillet en væsentlig rolle, både i de bibelske fortællinger og i kristendommens historie.

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med udvalgte bibelcitater. Herefter skal de i mindre grupper arbejde med kvinder fra Bibelen og kirkehistorien – som fx Eva, Maria Magdalena, og Mother Teresa.

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan

Citatplakat

En folder til hver elev  


Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4, kld. | 4171 Glumsø