LÆRERKURSER 2023 - 2024

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder følgende kurser for ansatte i Næstved Kommune og Provsti.

En del af kurserne knytter an til konkrete undervisningsprojekter og intentionen er, at de skal være med til at klæde underviseren godt på til at arbejde med projektet.

Andre kurser er tænkt som generel inspiration og forkælelse til læreren.

Pladserne på kurserne fordeles efter "først til mølle" princippet, så husk at tilmelde dig! 

Det er gratis at deltage. 

TID PÅ UTALLIGE MÅDER

Dato: Torsdag den 7. september kl. 15:00 –17:00
Sted: Sankt Jørgens kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 1. september 2023

Bliv klædt på til at tage livtag med begrebet tid, når fysiker Lars Occhionero og teolog Freja Boe-Hansen udfolder begrebet fra hver deres faglige ståsted.

På kurset gør fysiker Lars Occhionero os klogere på forholdet mellem tid, tyngde og bevægelse samt forklarer, hvorfor tiden ikke er fast, men relativ. Teolog Freja Boe-Hansen udfolder begreberne lineær, cirkulær og rituel tid samt forholdet mellem kristendommens forståelse af den jordiske tid og den guddommelige evighed.

Derudover præsenteres projektets forløb og faglige vinkler og værkstederne demonstreres. Test fx med afsæt i faget biologi, om du er et A- eller B-menneske eller byg flest mulige ordspil med ordet tid i faget dansk.

Lars Occhionero er museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum. Lars er uddannet astrofysiker ved Aarhus Universitet, og har brugt store dele af sit arbejdsliv på formidling af rummet, stjerner og historien om hvordan vi er nået frem til den forståelse af universet, som vi har i dag.

Freja Boe-Hansen er teolog, præst og konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Hun har skrevet speciale i etik og religionsfilosofi om efterlivet i erindringen og det evige livs udløbsdato.

HÅB OG SANG I ET SAMFUNDSPERSPEKTIV

Dato: Tirsdag den 21. november kl. 13:00 -16:00
Sted: Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads, 1218 København K
Tilmeldingsfrist: 1. november 2023

Med dette års tema for Et møde med den danske salme – HÅB – sættes der fokus på, hvad håb betyder både for det enkelte menneske og for samfundet. Kan det give håb at synge sammen i forskellige sammenhænge? Og er det fx tilfældet, når de fleste medlemmer af Folketinget samles til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke hvert år i forbindelse med Folketingets åbning?

Det giver MF Morten Messerschmidt (DF), MF Jan E. Jørgensen (V) MF Ida Auken (S) og MF Lisbeth Bech-Nielsen (SF) deres bud på ved et lærerkursus i Christiansborg Slotskirke. Politikerne vil også knytte kommentarer til nogle af de fem salmer, der indgår i årets salmeprojekt, og de vil blive sunget igennem med akkompagnement af organist Jakob Lorentzen, Holmens Kirke.


Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4, kld.| 4171 Glumsø