Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved


Skoletjenestens organisation

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved er en del af det landsdækkende netværk af skoletjenester og er finansieret af alle kirkerne i Næstved Provsti.

Menighedsrådene i Næstved Provsti/Kommune sender hvert år mindst ét menighedsrådsmedlem og en præst til det ordinære repræsentantskabsmøde. Blandt repræsentanterne vælges et bestyrelse for ét år ad gangen, bestående af provsterne, 2 præster, 1 provstiudvalgsmedlem og 3 menighedsrådsmedlemmer.

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved, og der holdes jævnlige møder med de to ansatte religionspædagogiske medarbejdere.

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld.| 4171 Glumsø