Udskoling

Krop, rum og religion

7. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September - oktober 2022

Antal lektioner: 5-10

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Livets overgange markeres med ritualer: Fra barn til voksen, fra single til par, fra levende til død. Ritualerne skaber orden i kaos og trækker overgangene ud af hverdagens kendte rammer, så de bliver husket i tid og rum. I projektet undersøger eleverne overgangsritualers opbygning og afsøger, hvilke overgange og ritualer de kender til fra deres eget liv. De arbejder med folkekirkens overgangsritual fra barn til voksen, konfirmationen, og de kigger ud i verden på ritualer og overgange i andre kulturer og religioner.

Projektet kan suppleres med en danskfaglig del, hvor Tove Ditlevsens beskrivelse af en borgerlig konfirmation indgår og dermed også spørgsmålet om, hvad det ville sige at blive voksen i 1950’erne vs. det at blive voksen i dagens Danmark. Teksterne giver mulighed for at diskutere, hvilke værdier ungdommen som livsfase er ladet med: usikkerhed og ansvar, kærlighed og muligheder eller noget helt tredje?

Tilbud om workshop til en række klasser

En række klasser tilbydes workshop med teatergruppen Det andet scenarie, hvor eleverne i krydsfeltet mellem perfomance og workshop  får lov at lege med ritual-elementer. Med udgangspunkt i elementerne RUM, SPROG og KROP  overvejer eleverne spørgsmålet “Hvad forbereder du dig på?” og sætter på den måde workshoppen i relation til de forandringer og overgange, der er i elevernes egne liv. Som afslutning samles alle elementerne i et fælles performativt og æstetisk ritual, som er unikt for hver klasse. Den afsluttende refleksion og samtale kan danne baggrund for klassens videre arbejde med overgangsritualer.

Leveres på skolen senest i uge 32

 

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsmateriale og forslag til undervisningsplan

Elevhæfte

Tilbud til en række klasser om workshop med Det andet scenarie

Maybe this Christmas

7. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 2 - 4

Periode: December 2022

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Julens budskab om glæde, kærlighed, fred, fællesskab, håb og lys i mørket sættes i den danske kortfilm Maybe this Christmas ind i en nutidig kontekst. I filmen møder man Bob, en tyk og lidt usoigneret mand, der er alene juleaften. Han hungrer efter kærlighed, og han møder den, om end det er ganske kort en juleaften, da han finder et barn på parkeringspladsen ved tanken. Barnet vækker noget i Bob, river ham ud ensomheden og appellerer til hans hjerte.

Med udgangspunkt i kortfilmen arbejder eleverne i dette projekt med juleevangeliet, julen som højtid og reflekterer bl.a. over udsagnet: Julen er hjerternes fest. Hvad betyder det? Hvad kan vi hver især gøre, for at julen bliver alle hjerters fest? Hvad er egentlig julens budskab - og er det relevant i 2022?

Leveres på skolen senest i uge 44

 

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof, oplæg til refleksion og elevopgaver

Forslag til, hvordan eleverne kan lave en omvendt julekalender

På vej

7. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Januar - februar 2023

Lektioner: 9 - 10

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Siden tidernes morgen har mennesker trampet stier og anlagt veje for at nå fra et sted til et andet. At være på vej fra et sted til et andet er en almen grunderfaring i menneskets liv. Udover at være noget konkret er vejen en alment brugt metafor for udvikling og proces i sproget såvel som i kunsten. Eleverne skal derfor i projektet arbejde med, hvad en metafor er, og på hvilken måde vej-metaforen benyttes i hverdagen.

I flere religioner benyttes vejen som en metafor for det enkelte menneskes retning og mål udmøntet i et en bestemt adfærd. Eleverne skal derfor arbejde med vejen som metafor i hhv. kristendom, islam og buddhisme, og hvordan metaforen omsættes i konkret religiøs praksis.

Til projektet er knyttet et walk-in-kirkebesøg, hvor en gåtur til den lokale kirke benyttes som et refleksionsrum, der kan gøre eleverne opmærksomme på de forskellige måder, man kan være på vej – fysisk såvel som mentalt.

En række klasser tilbydes workshop med danser Thomas Nørskov, hvor der arbejdes med forskellige måder at være i bevægelse og på vej.

Leveres på skolen senest i uge 44

 

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning baggrundsstog, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Eksempler på prøvespørgsmål

Adgang til hjemmeside med supplerende materialer

Tilbud om workshop til en række klasser. Workshoppen afholdes på skolen

Hvem tænder du på?

7. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk og samfundsfag

Periode: Marts - juni 2023

Lektioner: 7 - 9

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Hvem tænder du på? er et projekt om seksuel identitet og religion. Projektet tager udgangspunkt i både dansk og europæisk lovgivning, der angiver, at ingen må diskrimineres på grund af deres seksuelle orientering, og undersøger, hvordan man i kristendom og islam kan forholde sig til seksuelle minoriteter. I løbet af projektet bliver eleverne introduceret til kristendommens og islams syn på homoseksualitet - både ud fra religiøse tekster, men også gennem de meget forskellige fortolkninger, der kan være af disse tekster samt fortolkningernes betydning for menneskers liv i dag. Projektet præsenterer ved hjælp af tekster og videofortællinger både et indefraperspektiv om at tilhøre en seksuel minoritet og være kristen/muslim, og et udefra-perspektiv i form af repræsentanter fra kristendom og islam, der forholder sig til menneskers seksuelle orientering.

Leveres på skolen senest i uge 6

 

Tilmeldte lærere modtager:

Adgang til hjemmeside med interviews, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Klassesæt af elevhæfte med opgaver

Forslag til prøvespørgsmål

Den Skyldige

7. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September 2022 - juni 2023

Lektioner: 8 - 10

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Hvem er skyldig? Hvad er de skyldige i? Betyder det noget, hvilket sindelag en handling er begået med? Og hvad kan konsekvensen af handlingen være ud fra et religiøst og etisk perspektiv?

Med afsæt i filmen Den skyldige fra 2018 skal eleverne arbejde med og filosofere over kristendommens kernebegreber synd, skyld og den frie vilje. Begreberne udfoldes gennem arbejdet med bibelske tekster, buddhistisk karmatænkning og etiske ståsteder. Undervejs skal eleverne reflektere over de valg, som filmens personer træffer, og de konsekvenser valgene får.

Filmen kan bruges som et hovedværk i dansk. Eleverne skal bl.a. analysere de filmiske virkemidler, undersøge filmens konflikter og analysere tid, sted og filmens vigtigste personer. Der knyttes i analysearbejdet an til elevernes egne erfaringer, og samtidig opnår de et indblik i andres liv og livstemaer.

Leveres senest i uge 32

 

Tilmeldte lærere modtager

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Forslag til prøveoplæg i kristendomskundskab

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved,
Stationsvej 4 kld.,  4171 Glumsø