Indskoling

Formet af ler

1. - 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Periode: September - november 2022

Lektioner: 8

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Gør dine elever fortrolige med de to skabelsesberetninger fra Det Gamle Testamente på en kreativ og skabende måde. Eleverne skal arbejde med ligheder og forskelle i de to bibelske fortællinger med kig ud til andre religioners skabelsesmyter.

Ved hjælp af en lille film bliver eleverne præsenteret for lerets historie. Her hører de om, hvordan det har spillet en vigtig rolle i flere religioners skabelsesmyter, samt hvilken betydning leret har haft og fortsat har for menneskers liv.

Undervejs i arbejdet med fortællingerne skal eleverne selv skabe væsener af ler og afprøve forskellige metoder og teknikker, som fremkalder personlighed og karakter. Elevernes væsener bruges som brikker i det afsluttende, evaluerende spil.

Leveres på skolen senest i uge 32

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof,forslag til undervisningsplan og elevopgaver                                

Brætspil og adgang til hjemmeside med film, kopiark og indtalte myter

Jul i hele verden

1. - 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: December 2022

Lektioner: 15 - 45 minutter pr. skoledag

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Kristne over hele verden holder jul, hvor fejringen af Jesu fødsel er i fokus. Det er den samme bibelske fortælling, som er udgangspunkt for fejringen, men der er store forskelle på, hvordan man fejrer den. Gennem projektet vil eleverne stifte bekendtskab med forskellige traditioner fra hele verden. Klassen vil hver dag modtage et julebrev, som fortæller, hvordan julen bliver fejret i forskellige lande. Derudover vil der hver dag være forslag til to aktiviteter. En som handler om jul, og en som handler om landet og et dyr, som lever der.

Leveres på skolen senest i uge 49

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Julebreve til hver skoledag i december

Plakat med finurligt verdenskort

Adgang til projektets hjemmeside

Tilbud om teater til en række klasser

 

En dag i kloster

1. - 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab og historie

Periode: Januar - marts 2023

Lektioner: 8 - 10

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder Frans af Assisi, der arbejder målrettet på at hjælpe de fattige og reformere middelalderens kirke. En hel skoledag omdannes klasseværelset til et kloster fra middelalderen, hvor eleverne leger og arbejder som munke.

Efterfølgende vil eleverne få indblik i, hvordan det er at være munk i dag. I en række små film møder de den danske franciskanermunk Broder Theodor, som bor i det store franciskanerkloster i Assisi i Italien. Broder Theodor fortæller bl.a. om, hvordan han lever som munk i en moderne verden, og hvorfor han har valgt at blive munk.

Eleverne vil i projektet arbejde med middelalderkirkens klosterbevægelse og klosterbevægelsen i dag, de kristne grundbegreber tro, tvivl, barmhjertighed og næsten samt en række fortællinger fra Det Nye Testamente.

Leveres på skolen seneste i uge 44

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan 

Detaljeret drejebog til afvilking af klosterdagen

Adgang til hjemmeside med bla små film med broder Theodor

Klassesæt med elevhæfter om Frans af Assisi

Mulighed for at låne "klosterkasse" med rekvisitter til klosterdagen

Fastelavn

1. - 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk

Lektioner: 3 - 6

Periode: Januar - marts 2023

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

De fleste forbinder fastelavn med udklædning, tøndeslagning, fastelavnsboller, sjov og ballade. Sådan har det ikke altid været. Det var indledningen til en 40 dages lang faste, der handlede om indadvendthed, afsavn, eftertanke og stilhed. I dette projekt får eleverne viden om, hvilke kulturelle og religiøse traditioner, der knytter sig til fastelavn. Hvorfor opstod traditionerne? Hvilken betydning havde de dengang, og hvorfor holder vi stadig fastelavn? Hvad er flæskesøndag, flæskemandag, hvidetirsdag og askeonsdag?

Leveres på skolen senest i uge 1

Sansevandring for elever på 1. og 2. klassetrin

I tilknytning til projektet tilbydes en række 1. og 2. klasser at deltage i en fastelavnsvandring i en af de lokale kirker. Vandringen er inspireret af teaterformen sensorisk teater.

Workshop for elever på 3. og 4. klassetrin

I uge 4 og 5 tilbydes workshop til en række 3. og 4. klasser, hvor eleverne præsenteres for forskellige typer af masker og skal også laves deres egen maske. Workshoppen afholdes i Børnekulturhuset, Grønnegade kasserne, Næstved og varer fra kl. 9-12. 

Tilbud om lærerkursus - læs mere her

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof, elevopgaver og forslag til undervisningsplan

Tilbud til en række klasser om sansevandring i kirken med udgangspunkt i fastelavnsdagene for 1. - 2. klassetrin eller om workshop for 3. - 4. klassetrin

Tilbud om lærerkursus 

Prinsen af Egypten

1. - 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Periode: Marts - april 2023

Lektioner: 3 - 6

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Tilmeld dig her

 

 

Den kristne påske falder tidsmæssigt sammen med den jødiske påske, som hedder pesach. Umiddelbart ser det ud, som om pesach og påske har forskelligt indhold, men i virkeligheden er de tæt forbundne. Med udgangspunkt i filmen Prinsen af Egypten arbejder eleverne i dette projekt med den jødiske og den kristne påske. Hvorfor er påsken så vigtig og central i begge religioner? Hvad betyder pesach? Hvorfor og hvordan fejrer henholdsvis kristne og jøder påske? Hvordan er de to højtider forbundne?

Omdrejningspunktet er de bibelske fortællinger, der knytter sig til højtiderne og måltidet, som spiller en stor rolle i begge religioners påskefejring. Projektet lægger derfor også op til, at klassen forbereder og spiser et måltid sammen. Skoletjenesten tilbyder, at der kan afhentes måltidskasser og børneopskrifter og inspiration til spørgsmål, der kan være med til at skabe en forståelse for måltidets betydning.

Leveres senest i uge 6

Tilmeldte lærere modtager:

Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

Et eksemplar af filmen Prinsen af Egypten

Tilbud om måltidskasse og børneopskrifter til grøntsagslasagne og pandekager

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved,
Stationsvej 4 kld., 4171 Glumsø