Lærerkurser 2022-2023

 

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder følgende kurser for ansatte i Næstved Kommune og Provsti.

En del af kurserne knytter an til konkrete undervisningsprojekter og intentionen er, at de skal være med til at klæde underviseren godt på til at arbejde med projektet.

Andre kurser er tænkt som generel inspiration og forkælelse til læreren.

Pladserne på kurserne fordeles efter "først til mølle" princippet, så husk at tilmelde dig! 

Det er gratis at deltage. 


 

Riddere og ridderdyder

På dette kursus klædes læreren på både fagligt og pædagogisk, så det er muligt umiddelbart herefter at afvikle undervisningsforløbet hjemme i klassen.

Kursusprogram:

13.00 Velkomst

13.10-14.10 Rundvisning på området ved museumsformidler Steen Djurhuus fra Borgcenteret, Vordingborg.

14.10-15.00 Kaffe og kage. Herunder præsenteres undervisningsmaterialet, og det vil være muligt at stille spørgsmål både til materialet og til det ridderforløb, som klasser tilbydes på området.

15.00-16.00 Mulighed for på egen hånd at udforske området.

Tid: Onsdag 24. august 2022 kl. 13 - 16

Sted: Borgcenteret Vordingborg, Slotsruinen 1, Vordingborg

Tilmelding: Senest 20. august 2022

Step


 

Fastelavn

Som inspiration tilbydes tilmeldte lærere at deltage i et kreativt kursus, der klæder dem på til at lave masker med eleverne.

På kurset introduceres læreren til fem forskellige masker, som er enkle at gå til og som let kan laves hjemme på skolen med elever fra 1.-4. klasse.

Undervisere er børnekulturkonsulent Katrine Gjesing og billedkunstner Tina Rosiak.   

 

Tid: Onsdag 11. januar 2023 kl. 13.30 - 16

Sted: Børnekulturhuset, Grønnegade Kaserne, Næstved

Tilmelding: Senest den 1. september 2022

Step


 

Religionernes Dag 

Tema: Skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling

Foreløbigt PROGRAM  

 09:30:    Morgenkaffe med brød

10:00:    Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:20:    Ånd på fire måder v. lektor Steen Nepper Larsen (DPU) 

11:00:    Grundtvig, ånd og skolens begreb om åndsfrihed v. cand.teol. Ingrid Ank (leder af Grundtvigakademiet) 

11:40:    Kaffepause

12:00:    Ånd og pædagogik v. lektor Jens Erik Kristensen (DPU) 

12:40:    Frokost 

13:40:    Etisk dannelse i skolen v. lektor Merete Wiberg (DPU)  

14:20:    Ånd og æstetik v. mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stud. Mette Berndsen (DPU)  

15.00:    Kaffepause

15.20:    Udvikling af sprog for det åndeligt-eksistentielle i tilværelsen v. psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup (SDU) 

16:00:    Farvel og tak v. John Rydahl

 

Tid: Torsdag 8. september kl. 10 - 16

Sted: DPU/Århus Universitet, Festsalen i Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Tilmelding: 1. september 2022

Step


 

Grundtvig for begyndere

Kurset er en introduktion til N.F.S. Grundtvig til dig, der synes, du burde kende lidt mere til manden, der formulerede vigtige tanker om frihed, folkestyre, fællesskab og -sang i en periode af Danmarkshistorien, hvor væsentlige dele af det samfund, vi kender, tog sin form: Hvilken rolle spiller ’frihed’ i Grundtvigs tanker om demokrati, oplysning, tro og folkelighed? Findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig læses – eller skal han helst synges?   

 

Tid: Onsdag 14. september 2022 kl. 14.30 - 17

Sted: Vartov, Farvergade 27, København K

Tilmelding: Senest den 1. september 2022

Step


Møde for udskolingslærere - med fokus på årsplan

Vi inspirerer gensidigt hinanden til opbygning af årsplan og forsøger at sammensætte en kanon for, hvilke tekster der kan benyttes i forbindelse med forskellige temaer.

 

Tid: Tirsdag 13. september 2022 kl. 14 - 16

Sted: Vor Frue Skole, Præstøvej 29, Næstved

Tilmelding: Senest 1. september 2022

Step


Møde for udskolingslærere - med fokus på pensum

Vi inspirerer gensidigt hinanden til udarbejdelse af pensum og forberedelse til afgangsprøven.

 

Tid: Onsdag 22. marts 2023 kl. 14 - 16

Sted: Oplyses senest 1. januar 2023

Tilmelding: Senest 1. marts 2023

Step


Møde for udskolingslærere - med fokus på prøvespørgsmål

Vi inspirerer gensidigt hinanden til udarbejdelse af prøvespørgsmål i forbindelse med afgangsprøven.

 

Tid: Torsdag 27. april 2023 kl. 14 - 16

Sted: Oplyses senest 1. januar 2023

Tilmelding: Senest 1. april 2023

Step


Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved,
Stationsvej 4 kld., 4171 Glumsø